Monthly Archives: Tháng Bảy 2015

Tiếng Gọi Từ Làng Cam

Tiếng Gọi Từ Làng Cam

KHỞI CÔNG LÀNG CAM Phấn đấu vì một tương lai tươi đẹp cho những mảnh đời bất hạnh do hậu quả chiến tranh hóa học để lại. Hy vọng Làng Cam là mái nhà chung là nơi cưu mang cho những đứa trẻ bị nhiễm chất độc hóa học không nơi nương tựa, là ước […]