Monthly Archives: Tháng Mười Một 2016

QUỸ CHẤT ĐỘC DA CAM VÀ NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰC

QUỸ CHẤT ĐỘC DA CAM VÀ NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰC

Đầu năm 2016 đến nay, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện các chương trình chăm lo đời sống nạn nhân chất độc da cam/dioxin với tổng số tiền mặt là 1.231.939.580đồng vào việc làm nhà, chống dột 3 căn, tặng trên 4.000 phần quà tết nguyên […]