Monthly Archives: Tháng Sáu 2017

QUỸ CHẤT ĐỘC DA CAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:  KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017.

QUỸ CHẤT ĐỘC DA CAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017.

Thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống nạn nhân da cam, trong 6 tháng đầu năm 2017 toàn thành Hội đã vận động các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước ủng hộ tiền quà trong dịp Lễ, Tết, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, trợ cấp khó khăn cho nạn nhân […]