Monthly Archives: Tháng Chín 2017

HỘI DA CAM QUẬN PHÚ NHUẬN TỔ CHỨC THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA TẠI TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM, TỈNH TÂY NINH NĂM 2017

HỘI DA CAM QUẬN PHÚ NHUẬN TỔ CHỨC THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA TẠI TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM, TỈNH TÂY NINH NĂM 2017

  Vào ngày 27 tháng 9 năm 2017, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Phú Nhuận đã tổ chức chuyến đi thăm chiến trường xưa tại Trung ương cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh; tham dự chuyến đi thăm chiến trường xưa có 30 thành viên, bao gồm sự hiện diện của đại […]

Quận Hội Phú Nhuận với công tác chăm lo đời sống nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhân dịp kỷ niệm 56 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam  (10/8/1961 – 10/8/2017)

Quận Hội Phú Nhuận với công tác chăm lo đời sống nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhân dịp kỷ niệm 56 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2017)

Thực hiện kế hoạch số 33/KH-NNDC ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Phú Nhuận về các hoạt động kỷ niệm 56 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2017), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận  Phú Nhuận đã phối hợp […]