Monthly Archives: Tháng Mười Một 2017

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh:  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Năm 2017 mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung về tình hình kinh tế và biến đổi khí hậu toàn cầu, nhưng với tinh thần đoàn kết – nghĩa tình – trách nhiệm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành một số nhiệm vụ […]

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM HUYỆN CỦ CHI TÍCH CỰC  VẬN ĐỘNG NGUỒN LỰC CHĂM LO ĐỜI SỐNG NẠN NHÂN DA CAM.

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM HUYỆN CỦ CHI TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG NGUỒN LỰC CHĂM LO ĐỜI SỐNG NẠN NHÂN DA CAM.

Phạm Thị Nhí, tổng hợp Là một trong 14 quận huyện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của thành phố Hồ Chí Minh, huyện Hội Củ Chi đã có nhiều hoạt động phong phú và thiết thực trong công tác vận động nguồn lực chăm lo đời sống nạn nhân chất độc da cam. […]