Monthly Archives: Tháng Bảy 2018

HỘI DA CAM QUẬN PHÚ NHUẬN TỔ CHỨC THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA TẠI CĂN CỨ TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM THỜI KỲ 1961-1962, XÃ MÃ ĐÀ, TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ HAI – NĂM 2018

HỘI DA CAM QUẬN PHÚ NHUẬN TỔ CHỨC THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA TẠI CĂN CỨ TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM THỜI KỲ 1961-1962, XÃ MÃ ĐÀ, TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ HAI – NĂM 2018

Vào ngày 15 tháng 6 năm 2018, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Phú Nhuận đã tổ chức chuyến đi thăm chiến trường xưa tại căn cứ Trung ương cục miền Nam thời kỳ 1961 – 1962 tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; tham dự chuyến đi thăm chiến […]