Monthly Archives: Tháng Tám 2018

VAVA PHÚ NHUẬN: Chăm lo Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Nhân kỷ niệm 57 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – năm 2018)

VAVA PHÚ NHUẬN: Chăm lo Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Nhân kỷ niệm 57 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – năm 2018)

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HNN ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Phú Nhuận về các hoạt động kỷ niệm 57 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2018), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Phú Nhuận đã phối hợp […]