Monthly Archives: Tháng Mười Một 2019

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN HUYỆN BÌNH CHÁNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN HUYỆN BÌNH CHÁNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Trong năm 2019, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Bình Chánh tiếp tục thực hiện Thông Tư liên tịch số 20/2016/ TTLT- BYT- BLĐTBXH của Bộ Y tế và Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn khám  giám định bệnh, tật, dị dạng ,dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc […]