Monthly Archives: Tháng Tám 2020

5 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  CHỈ THỊ 43-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG.

5 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 43-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG.

VAVA TP. Hồ Chí Minh:  5 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  CHỈ THỊ 43-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG.   Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất […]

Kết quả 15 năm chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC tại TP. Hồ Chí Minh

Kết quả 15 năm chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC tại TP. Hồ Chí Minh

Theo số liệu thống kê, Tp Hồ Chí Minh có trên 20.000 người bị nhiễm và phơi nhiễm chất độc hóa học nhưng chỉ có hơn 5.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ được hưởng trợ cấp hằng tháng. Số còn lại hưởng mức trợ cấp dành cho người khuyết tật và sự […]

TẶNG HỌC BỔNG CHO CON, CHÁU NẠN NH N  CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

TẶNG HỌC BỔNG CHO CON, CHÁU NẠN NH N CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

  Nhân dịp kỷ niệm 59 năm ngày thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam và thực hiện chương trình trợ cấp học bổng tiếp sức đến trường năm 2020 – 2021, vào sáng ngày 03 tháng 8 năm 2020 Thành hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao 217 suất học bổng, […]