Monthly Archives: Tháng Một 2023

VAVA TP.HỒ CHÍ MINH – KẾT QUẢ MỘT NĂM HOẠT ĐỘNG VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

VAVA TP.HỒ CHÍ MINH – KẾT QUẢ MỘT NĂM HOẠT ĐỘNG VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Theo báo cáo tổng kết năm 2022 của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hồ Chí Minh, về công tác kiện toàn tổ chức Hội tuy chưa đều khắp, chỉ mới 15/22 tổ chức Hội cấp quận huyện và thành phố, 164 chi hội phường xã, trong năm phát triển 15 chi […]