Hàn Quốc đến thăm lớp học tình thương dành cho nạn nhân chất độc da cam

TRUNG TÂM VĂN HÓA VIỆT – HÀN VKCC VÀ ĐOÀN HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ SACHEON – HÀN QUỐC ĐẾN THĂM LỚP HỌC TÌNH THƯƠNG DÀNH CHO NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN Ở HUYỆN CỦ CHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 베 – 한 문화교류센터 (VKCC) 및 한국 사천시 의회 대표단의 호치민시 구찌 고엽제/다이옥신 피해자를 위한 연민교실 […]