Album lễ kỷ niệm 57 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam
Trao thư tri ân nhà tài trợ
Trao thư tri ân nhà tài trợ
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ phát biểu 57 năm thảm họa da cam
Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ phát biểu 57 năm thảm họa da cam
PT1_9414
PT1_9414
Quan tâm chăm sóc NNCĐDC
Quan tâm chăm sóc NNCĐDC
Trao học bổng cho NCĐDC
Trao học bổng cho NCĐDC
Trao học bổng đợt 1 – 2018
Trao học bổng đợt 1 – 2018
NNCĐDC tại lễ trao học bổng
NNCĐDC tại lễ trao học bổng
Nguyễn Hoài Thương thiếu chân tay nhưng vẫn đến trường đều đặn mỗi ngày
Nguyễn Hoài Thương thiếu chân tay nhưng vẫn đến trường đều đặn mỗi ngày
NNCĐDC tại lễ kỷ niệm 57 năm thảm họa da cam
NNCĐDC tại lễ kỷ niệm 57 năm thảm họa da cam
PT1_9228
PT1_9228
Vinh danh tầm lòng nhân ái vì NNCĐDC
Vinh danh tầm lòng nhân ái vì NNCĐDC
Huỳnh Thanh Thảo – Củ Chi
Huỳnh Thanh Thảo – Củ Chi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.