THÔNG TIN VỀ HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN VIỆT NAM

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam có mối quan hệ, hợp tác với trên 60 tổ chức nhà nước, tổ chức phi chính phủ của các nước trên thế giới. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã trải qua 4 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc: 1. Đại […]