Mr Kim Sung Chan

Ông Kim Sung Chan được biết ông là lính nhảy dù đặc biệt ở chiến tranh Hàn Quốc vào năm 1964-1968. Ông đến Việt Nam sinh sống và làm việc từ năm 2003 đến nay đã 20 năm. Với tấm lòng vì tất cả nạn nhân da cam Ông đã tham gia hành trình xuyên […]

Hàn Quốc đến thăm lớp học tình thương dành cho nạn nhân chất độc da cam

TRUNG TÂM VĂN HÓA VIỆT – HÀN VKCC VÀ ĐOÀN HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ SACHEON – HÀN QUỐC ĐẾN THĂM LỚP HỌC TÌNH THƯƠNG DÀNH CHO NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN Ở HUYỆN CỦ CHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 베 – 한 문화교류센터 (VKCC) 및 한국 사천시 의회 대표단의 호치민시 구찌 고엽제/다이옥신 피해자를 위한 연민교실 […]

SUY NGHĨ ĐÔI ĐIỀU VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ

Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và quy định về […]