Chuyến đi Thăm Hàn Quốc của Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ

Nhận lời mời từ phía Hàn Quốc thông qua Trung tâm văn hóa Việt – Hàn (VKCC) tổ chức để Hội nạn nhân có chuyến thăm và làm việc với các đơn vị Hàn Quốc đã gắn bó với Hội trong thời gian qua và nhân dịp này Hội vận động xây dựng Trung tâm […]