Chăm Lo Tết cho Nạn Nhân Nhiễm Chất Độc Da Cam Quận 1 – TP.HCM

Những hình ảnh ghi lại việc chăm lo tết cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam/Dioxin – Quận 1 – TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.