Đại Hội – Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam TP.HCM lần thứ III
Đại Hội - Nạn Nhân Chất Độc Da Cam - TP.HCM Lần thừ III

Đại Hội – Nạn Nhân Chất Độc Da Cam – TP.HCM Lần thừ III

Chào mừng Quý Đại Biểu

Chào mừng Quý Đại Biểu

 

 

Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hồ Chí Minh  khóa III, nhiệm kỳ 2014 - 2019, thiếu tướng Trần Ngọc Thổ được Đại hội bầu làm Chủ tịch Hội.

Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hồ Chí Minh khóa III, nhiệm kỳ 2014 – 2019, thiếu tướng Trần Ngọc Thổ được Đại hội bầu làm Chủ tịch Hội.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.