Dự Án Làng Cam

VĂN KIỆN DỰ  ÁN

Thành lập Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều trị, Dạy nghề

cho nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin có tên gọi LÀNG CAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

—————–

I. BỐI CẢNH DỰ ÁN:

 

            Chiến tranh Việt Nam kết thúc đã hơn 35 năm; nhưng hậu quả của chất độc da cam vẫn còn đeo đẳng theo hàng triệu số phận không chỉ ở những người trực tiếp tham chiến mà còn ảnh hưởng tác hại vào thế hệ con cháu. Ngoài ra, sau khi hòa bình lập lại, vì cuộc sống có người đã di chuyển đến vùng đã bị máy bay Mỹ rải chất độc da cam từ những năm kháng chiến. Chất độc hại này đã ngấm vào đất nên người dân mới đến cư trú vẫn bị phơi nhiễm.

Theo số liệu điều tra chưa đầy đủ năm 2004, cả nước có đến 4,8 triệu người bị nhiễm chất độc da cam; trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 54 ngàn người khuyết tật vì nhiều nguyên nhân, khoảng 5 ngàn người thường trú và 2 ngàn dân bị nhiễm ở các địa phương khác đến nhập cư, số cựu chiến binh già yếu bị nhiễm chất độc da cam bị bệnh tật, nghèo khổ, không nơi nương tựa và hơn 18 ngàn người khuyết tật do tai nạn chiến tranh, 4 ngàn người mù mắt vĩnh viễn, 7 ngàn thương binh; theo đó hàng vạn trẻ em bị tàn tật không tự phục vụ, trẻ khuyết tật cần được nuôi dưỡng, điều trị dài ngày hoặc đào tạo nghề nghiệp thích hợp để hoà nhập cộng đồng.

Sau ngày thành phố được hoàn toàn giải phóng cho đến nay đã có nhiều bệnh viện, trung tâm, cơ sở từ thiện, mái ấm, nhà mở nuôi dưỡng, dạy nghề và tạo việc làm cho nạn nhân nhưng vẫn chưa đáp ứng nổi vì số lượng người cần được chăm sóc, điều trị quá đông, cơ sở vật chất chật hẹp, cũ kỹ, xuống cấp, trang thiết bị lạc hậu, không đồng bộ.

Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Hồ Chí Minh, là tổ chức đại diện cho những nạn nhân chất độc da cam dioxin, là chủ đầu tư xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng, điều trị và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam. Hội được thành lập để tập hợp các nguồn lực trong và ngoài nước, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện, cá nhân với tấm lòng yêu thương bao la, thông cảm chia sẻ nỗi đau nhằm giảm bớt gánh nặng gia đình nạn nhân, góp phần xoá đói giảm nghèo đồng thời để giới thiệu một mô hình cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập để nghiên cứu, tranh thủ dư luận trong và ngoài nước, chung tay góp phần đòi công lý cho nạn nhân.

 

           

            II. SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN:

 

            Trong 5 chương trình hoạt động của Hội, trong đó có chương trình xây dựng một Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều trị và Dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam và Trung tâm này được đặt tên LÀNG CAM (gọi tắt là dự án LÀNG CAM)

Chương trình này mang tính nhân đạo một cách bền vững phù hợp với xu thế phát triển cộng đồng và hội nhập theo nhịp sống hiện đại. Việc giải quyết hậu quả chất độc hoá học và công tác chăm sóc, giúp đỡ nhạn nhân chất độc da cam là vấn đề vừa lâu dài và cấp bách hiện nay.

Ngày 18 tháng 12 năm 2009, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành thông báo kết luận của Ban Bí thư số 292-TB/TW về việc giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam và công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, tổ chức hoạt động của Hội NNCĐ da cam/dioxin Việt Nam.

Để triển khai các chương trình hoạt động của Hội, sự cần thiết mang tính cấp bách là xây dựng một Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều trị và Dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam. Đây là một cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập cho nạn nhân chất độc da cam do Nhà nước hỗ trợ và các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước đóng góp đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên của cơ sở bảo trợ xã hội như trong Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định tại điểm 2 – Điều 2 – Chương 1.

Sự quan tâm chấp thuận của UBND thành phố tại công văn số 3003/UBND-ĐTMT về việc Hội NNCĐ da cam/dioxin xin sử dụng đất để lập dự án xây dựng Trung tâm điều trị, nuôi dưỡng và dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam tại địa bàn huyện Hóc Môn và việc tạo điều kiện của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố về xác định vị trí và địa điểm đất để tiến hành lập dự án xây dựng Trung tâm đã tiếp sức cho Hội khẩn trương hoàn thành văn kiện dự án để trình UBND thành phố phê duyệt (Phụ lục: công văn số 414/TNMT-QHSDĐ ngày 15/01/2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường và bản vẽ sơ đồ vị trí đất)

III. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DỰ ÁN:

Phấn đấu cho một xã hội mà những nạn nhân chất độc da cam, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được yêu thương, chăm sóc, chia sẻ, được đối xử công bằng và có cơ hội để vượt lên khắc phục bệnh tật, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo tinh thần thoải mái để hòa nhập xã hội.

 

IV. MỤC TIÊU CỤ THỂ:

 

Dự án LÀNG CAM được xây dựng nhằm giải quyết khó khăn bế tắc cho những gia đình quá nghèo có bệnh nhân nặng, cần điều trị, an dưỡng vì phục vụ người bệnh mà không thể kiếm sống. Đồng thời điều trị, chỉnh hình khắc phục cho trẻ khuyết tật nhẹ. Dạy nghề để các em có thể tự nuôi sống bản thân, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Đối tượng được hưởng lợi từ dự án:

–         Các nạn nhân bị nhiễm chất độc không tự phục vụ được nuôi dưỡng thường xuyên (khoảng 2000 lượt nạn nhân/năm).

–         Các nạn nhân được điều trị trong ngày (khoảng 50 bệnh nhân), ngoại trú (khoảng 50 bệnh nhân/ngày), nội trú (khoảng 100 bệnh nhân).

–         Nạn nhân được học nghề thường xuyên (bình quân 150 học viên/năm).

–    Các gia đình nạn nhân.

 

Mục tiêu 1:

Xây dựng một Văn phòng để điều hành dự án, bố trí nhân sự để thực hiện bước đầu các thủ tục về đất đai, xây dựng. Trưng bày, lưu trữ hiện vật, hình ảnh, sự kiện nghiên cứu, chứng cứ khoa học để tranh thủ dư luận, sự đóng góp nguồn lực và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Quan hệ quốc tế.

 

Mục tiêu 2:

Phối hợp điều trị, giải phẫu chỉnh hình; phục hồi chức năng và khắc phục khiếm khuyết có thể cho nạn nhân khuyết tật. Tiếp tục chăm sóc nạn nhân sau điều trị. Nuôi dưỡng nạn nhân có tuổi bị bệnh tật, nạn nhân thế hệ thứ 2, thứ 3 có hoàn cảnh đặc biệt bị bỏ rơi, không nơi nương tựa.

 

Mục tiêu 3:

Hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho nạn nhân còn khả năng lao động để hoà nhập cộng đồng, giải quyết việc làm.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG:

Mục tiêu 1:

Xây dựng một Văn phòng để điều hành dự án, bố trí nhân sự để thực hiện bước đầu các thủ tục về đất đai, xây dựng. Trưng bày, lưu trữ hiện vật, hình ảnh, sự kiện nghiên cứu, chứng cứ khoa học để tranh thủ dư luận, sự đóng góp nguồn lực và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Quan hệ quốc tế. Thực hiện một trang Web cho Trung tâm để tuyên truyền vận động qua mạng… (Nhịp cầu Cam)

 

1. Hoạt động:

1.1 Chuẩn bị một văn phòng để giao dịch và bổ nhiệm nhân sự điều hành và thực hiện các thủ tục về đất đai, bản vẽ xây dựng toàn khu LÀNG CAM.

1.2 Bước đầu trưng bày các hiện vật, hình ảnh, sự kiện, chứng cứ đã thu thập được trong thời gian qua.

1.3 Đón tiếp khách trong và ngoài nước đến thăm và tranh thủ sự ủng hộ, đóng góp. Tích cực sử dụng trang Web để quảng bá diện rộng.

1.4 Công tác thu nhận sự đóng góp nguồn lực để xây dựng dự án LÀNG CAM (Sổ sách kế toán, thư cảm ơn, …)

 

Mục tiêu 2:

Phối hợp điều trị, giải phẫu chỉnh hình; phục hồi chức năng và khắc phục khiếm khuyết có thể cho nạn nhân khuyết tật. Tiếp tục chăm sóc nạn nhân sau điều trị. Nuôi dưỡng nạn nhân có tuổi bị bệnh tật, nạn nhân thế hệ thứ 2, thứ 3 có hoàn cảnh đặc biệt bị bỏ rơi, không nơi nương tựa.

 

2. Hoạt động:

2.1 Soạn thảo các quy định, kế hoạch thu nhận đội ngũ điều dưỡng, y tá, y sĩ, bác sĩ và tình nguyện viên. (đăng báo và trang Web)

2.2 Tập hợp danh sách các loại thuốc, các thiết bị y tế đã có và vận động tài trợ các thiết bị y tế trong và ngoài nước.

2.3 Điều trị tại chỗ và phối hợp với các bệnh viện điều trị từ 500 đến 1000 lượt người/năm cho nạn nhân chất độc da cam là thường dân, cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.

2.5 Giúp các bệnh nhân được tiếp tục an dưỡng, luyện tập phục hồi chức năng sau điều trị: từ 1000 đến 2000 lượt người/năm.

2.6 Nhận nuôi dưỡng, chăm sóc thường xuyên cho 100 nạn nhân bệnh tật nặng không có người thân hoặc gia đình quá nghèo, neo đơn.

2.7 Nhận chăm sóc và điều trị thường xuyên cho 50 đến 100 cựu chiến binh bệnh nặng co nhiễm chất độc da cam.

2.8 Tổ chức giải phẫu chỉnh hình giảm tật từ 50 đến 100 trẻ nạn nhân bị khuyết tật. Kết hợp với Trung tâm Chỉnh hình – phục hồi chức năng thành phố đối với những ca mổ khó.

Mục tiêu 3:

Hướng nghiệp, dạy nghề giới thiệu và giải quyết việc làm cho nạn nhân còn khả năng lao động để hoà nhập cộng đồng.

3. Hoạt động:

3.0 Làm thủ tục đăng ký dạy nghề với Sở Lao động – Thương binh & Xã hội để có cơ sở pháp lý cấp chứng nhận hoàn thành khóa học hoặc chứng chỉ nghề, tạo điều kiện cho họ việc làm sau học nghề và chữa bệnh.

3.1 Dạy nghề cho trẻ bị nhiễm chất độc da cam còn khả năng lao động từ 150 đến 300 trẻ/năm.

3.2 Tổ chức sản xuất, dịch vụ tạo thu nhập tự trang trải một phần kinh phí.

3.3 Giải quyết việc làm cho 50 đến 100 học viên/năm sau khi được đào tạo nghề.

 

VI. KINH PHÍ:

Nguồn tài chính vận động tài trợ:  100 tỷ đồng Việt Nam

Dự phòng phát sinh trượt giá      :    07 tỷ đồng Việt Nam

 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

 

1- Dự án có tên: Trung tâm Nuôi dưỡng, Điều trị và Dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Dự án LÀNG CAM)

Thời gian cần thiết xây dựng LÀNG CAM:2 năm,dự kiếnbắt đầu từ tháng 3/2011 và kết thúc vào cuối tháng 3/2013.

Địa điểm: Ấp 6 – Xã Xuân Thới Thượng – huyện Hóc Môn – TP. Hồ Chí Minh.

Tổng diện tích của toàn khu: 53.000 m2.

 

2- Chủ dự án: Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 331 Trần Hưng Đạo B, phường 10, quận 5

Điện thoại:  08 38590087 – 08 38590089

Fax: 08 38590091

Email: vp_havo@yahoo.com.vn

Website : www.vava.vn

2- Kế hoạch thực hiện: (xem phụ lục)

Chia thành 3 giai đoạn:

1- Giai đoạn xây dựng cơ bản: 66,1365 tỷ đồng Việt Nam

2- Giai đoạn đầu tư trang thiết bị: 13,7 tỷ đồng Việt Nam

3- Giai đoạn tiếp nhận bệnh nhân và học viên học nghề: 20 tỷ trong 3 năm

 

VIII- HIỆU QUẢ DỰ ÁN:

Sức khoẻ là vàng, là yếu tố quyết định sự phát triển của con người và quốc gia dân tộc; không có sức khoẻ con người không thể hoạt động như ý muốn và sẽ làm ngưng trệ mọi hoạt động cho sự phát triển xã hội, tình trạng đói nghèo sẽ chẳng những không khắc phục được và sẽ trầm trọng hơn khi người bệnh không lao động được còn kéo theo người thân của mình bỏ công ăn việc làm để phục vụ cùng với tốn kém chi phí trị bệnh.

Hơn nữa những nạn nhân chất độc da cam, các cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam, cha mẹ họ ít nhiều đã hy sinh xương máu bảo vệ đất nước, họ cần được đền đáp nghĩa tình. Đó là đạo lý, là niềm tin đối với chế độ ưu việt do Đảng ta lãnh đạo.

Những nạn nhân chất độc da cam, dù là ai, họ cũng là người Việt Nam. Hơn 35 năm qua họ đã và đang là công dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc cứu giúp họ trong hoàn cảnh đau khổ là chính sách nhân đạo đúng đắn của Nhà nước ta.

Công tác điều trị, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề của dự án LÀNG CAM sẽ góp phần chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, giải phóng sức lao động cho gia đình neo đơn, nghèo khổ, khắc phục hậu quả của chất độc da cam, góp phần xoá đói giảm nghèo, đưa đất nước ngày càng phát triển toàn diện về kinh tế và xã hội.

IX- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

 

Việc xây dựng dự án LÀNG CAM tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn là hợp lý và cần thiết, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng về việc khắc phục hậu quả chiến tranh đồng thời là nguyện vọng tha thiết của đa số các gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Đây là đạo lý, là nhân văn của dân tộc Việt Nam, sẵn sàng chia sẻ nỗi đau với những mảnh đời kém may mắn.

 

Đây là một dự án mang tính xã hội hoá và không mang tính kinh doanh lợi nhuận. sau khi được Ủy ban Nhân dân thành phố giao đất và phê duyệt nhất trí về nguyên tắc, Hội sẽ lập thiết kế cơ sở và dự án chi tiết trình các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo tính pháp lý trong việc thực hiện dự án.

Kính đề nghị UBND thành phố quan tâm cấp đất (5,3 ha), các ngành các cấp có liên quan tạo điều kiện giúp đỡ để dự án được đi vào hoạt động nhằm hoàn thành kế hoạch và tiến độ dự án đề ra.

 

Nơi gởi:

– UBND/TP (để xin phê duyệt);

– Ban Dân vận Thành ủy;

– UBMTTQVN/TP;

– Sở LĐTB và XH;

– Sở TNMT/TP

– Sở KH-ĐT;

– Sở Xây dựng;

– Sở Y tế ;

– Sở Tài chính;

Đơn vị chủ dự án

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN

Chủ tịch

 

 

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.