Hoạt động

Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam/Dioxin TP.HCM thường xuyên thăm hỏi…