• Tháng Tư 20, 2015
Slide 9 – Lễ trao nhà tình thương