QUẬN TÂN BÌNH ĐÃ CÓ HỘI DA CAM

QUẬN TÂN BÌNH ĐÃ CÓ HỘI DA CAM

Là một Quận có số lượng nạn nhân đông nhất thành phố, Tân Bình với 535 nạn nhân đang hưởng chế độ của Nhà nước, trong đó, Nam có 432, nữ 103 người. Nạn nhân trực tiếp (F0), 491 người, ảnh hưởng gián tiếp (F1), 44 người, nạn nhân nặng từ 81% trở lên có […]

Kết quả 15 năm chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC tại TP. Hồ Chí Minh

Kết quả 15 năm chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC tại TP. Hồ Chí Minh

Theo số liệu thống kê, Tp Hồ Chí Minh có trên 20.000 người bị nhiễm và phơi nhiễm chất độc hóa học nhưng chỉ có hơn 5.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ được hưởng trợ cấp hằng tháng. Số còn lại hưởng mức trợ cấp dành cho người khuyết tật và sự […]

QUỸ CHẤT ĐỘC DA CAM VÀ NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰC

QUỸ CHẤT ĐỘC DA CAM VÀ NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰC

Đầu năm 2016 đến nay, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện các chương trình chăm lo đời sống nạn nhân chất độc da cam/dioxin với tổng số tiền mặt là 1.231.939.580đồng vào việc làm nhà, chống dột 3 căn, tặng trên 4.000 phần quà tết nguyên […]

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT NẠN NHÂN VƯỢT KHÓ 2013– 2014

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT NẠN NHÂN VƯỢT KHÓ 2013– 2014

ĐỀ ÁN HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT NẠN NHÂN VƯỢT KHÓ 2013– 2014 BẰNG PHƯƠNG TIỆN XE MÁY 3 BÁNH ———– I/ Mục đích ý nghĩa chương trình:   – Lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin toàn quốc nhiệm kỳ III, Đại hội Hội Nạn nhân […]