QUỸ CHẤT ĐỘC DA CAM VÀ NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰC

QUỸ CHẤT ĐỘC DA CAM VÀ NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰC

Đầu năm 2016 đến nay, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện các chương trình chăm lo đời sống nạn nhân chất độc da cam/dioxin với tổng số tiền mặt là 1.231.939.580đồng vào việc làm nhà, chống dột 3 căn, tặng trên 4.000 phần quà tết nguyên […]

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT NẠN NHÂN VƯỢT KHÓ 2013– 2014

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT NẠN NHÂN VƯỢT KHÓ 2013– 2014

ĐỀ ÁN HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT NẠN NHÂN VƯỢT KHÓ 2013– 2014 BẰNG PHƯƠNG TIỆN XE MÁY 3 BÁNH ———– I/ Mục đích ý nghĩa chương trình:   – Lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin toàn quốc nhiệm kỳ III, Đại hội Hội Nạn nhân […]