Tổng Kết Hoạt Động Năm 2023 và Triển Khai Công Tác Năm 2024

Tổng Kết Hoạt Động Năm 2023 Và Triển Khai Công Tác Năm 2024

Sáng ngày 09.01.2024, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai hoạt động năm 2024. Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội […]