Quận Hội Phú Nhuận với công tác chăm lo đời sống nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhân dịp kỷ niệm 56 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam  (10/8/1961 – 10/8/2017)

Quận Hội Phú Nhuận với công tác chăm lo đời sống nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhân dịp kỷ niệm 56 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2017)

Thực hiện kế hoạch số 33/KH-NNDC ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Phú Nhuận về các hoạt động kỷ niệm 56 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2017), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận  Phú Nhuận đã phối hợp […]

HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH CÙNG GIA ĐÌNH NẠN NHÂN  CHẤT ĐỘC DA CAM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN.

HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH CÙNG GIA ĐÌNH NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN.

“Học bổng đồng hành cùng gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn”, đó là khẳng định của Bà Tôn Nữ Thị Ninh Chủ tịch Qũy Hòa Bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch chương trình “Dự án Sáng kiến màu cam” phát biểu tại buổi […]

QUỸ CHẤT ĐỘC DA CAM VÀ NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰC

QUỸ CHẤT ĐỘC DA CAM VÀ NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰC

Đầu năm 2016 đến nay, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện các chương trình chăm lo đời sống nạn nhân chất độc da cam/dioxin với tổng số tiền mặt là 1.231.939.580đồng vào việc làm nhà, chống dột 3 căn, tặng trên 4.000 phần quà tết nguyên […]

Tin Hoạt Động Của Hội

Tin Hoạt Động Của Hội

VAVA TP.HCM HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY THẢM HỌA DA CAM/ DIOXIN Ở VIỆT NAM (10/ 8/ 1961 – 10/ 8/ 2016) Thực hiện Thông báo số 217-TB/TW ngày 6/1/2015 của Ban Bí thư về kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam ở Việt Nam. Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin […]