Kết quả 15 năm chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC tại TP. Hồ Chí Minh

Kết quả 15 năm chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC tại TP. Hồ Chí Minh

Theo số liệu thống kê, Tp Hồ Chí Minh có trên 20.000 người bị nhiễm và phơi nhiễm chất độc hóa học nhưng chỉ có hơn 5.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ được hưởng trợ cấp hằng tháng. Số còn lại hưởng mức trợ cấp dành cho người khuyết tật và sự […]

Nguyễn Hồng Lợi luôn lạc quan và sống khỏe

Nguyễn Hồng Lợi luôn lạc quan và sống khỏe

Chàng vận động viên khuyết tật mất hai chân và chỉ còn tay trái lành lặn, nhưng anh có bảng thành tích khiến người khác phải ngưỡng mộ. Hồng Lợi vào ở tại làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ) khi mới lên 5 tuổi, đây là nuôi dưỡng, chăm sóc, và điều trị cho […]