Về Chúng Tôi

Giới Thiệu

Quỹ Hội VAVA TP.HCM

 1. Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam/Dioxin TP.HCM
  • Tên tài khoản: Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam/Dioxin TP.HCM
  • Số tài khoản: 3100179097
  • Ngân hàng BIDV, Chi nhánh TP.HCM


 1. Quỹ Chất Độc Da Cam/Dioxin TP.HCM
  • Tên tài khoản: Quỹ Chất Độc Da Cam/Dioxin TP.HCM
  • Số tài khoản: 3101013639
  • Ngân hàng, BIDV Chi nhánh TP.HCM.ĐIỀU LỆ QUỸ HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN VIỆT NAM