Công văn 181/TWH-TT về việc triển khai các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam và ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga