Công văn 235/TWH-TCDCVN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hỗ trợ kinh phí mua Tạp chí Da cam Việt Nam