Công văn của Cục Dân vận/Tổng cục Chính trị về việc “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam – 2022”