Công văn số 15/TWH-TT về việc Báo cáo kết quả hoạt động Tết Nguyên đán Nhâm Dần