Công văn số: 236/TWH-TT về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội Điển hình tiên tiến vì nạn nhân chất độc da cam lần thứ IV