Công văn số 294/TWH-TT về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19