Công văn số 84/TWH-TT về việc trao đổi nội dung triển khai thực hiện Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam