Hội nghị Ban Thường vụ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023

Hội nghị Ban Thường vụ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Đặng Nam Điền báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm.

Trong công tác tham mưu và phối hợp với các bộ, ngành: Trung ương Hội đã tham mưu để Ban Dân vận Trung ương (sau khi xin ý kiến Ban Bí thư) ban hành văn bản chỉ đạo các tỉnh, thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức “Tháng hành động vì Nạn nhân chất độc da cam” (từ 01 – 30/8/2023); Làm việc với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về việc thực hiện chính sách đối với các đồng chí tham gia hoạt động kháng chiến bị mất giấy tờ chưa được thụ hưởng chính sách ưu đãi của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nắm việc triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14; Tiếp tục theo dõi và tham gia với Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ về các văn bản của Đảng, Nhà nước về tổ chức, hoạt động và quản lý hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Trong công tác chỉ đạo các Hội thành viên: Trung ương Hội đã có công văn đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện tổ chức hội đại hội nhiệm kỳ năm 2023. Đến nay, các cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương đã ban hành văn bản và chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ hội cấp xã, huyện, tỉnh; Chỉ đạo cơ quan Trung ương Hội và các tỉnh, thành hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ, các cấp hội thực hiện quyền giám sát, phản biện của hội trong thực hiện các chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo quy định tại Pháp lệnh số 02/PL-UBTVQH14 và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP. Phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Cục Kinh tế BQP, Văn phòng 701, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, VTV4 triển khai tuyên truyền hướng đến Kỷ niệm 62 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, 20 năm thành lập Hội, Nhắn tin ủng hộ nạn nhân, “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam” và phối hợp với các cơ quan ở tỉnh Lâm Đồng, Binh chủng Hóa học tổ chức Triển lãm “Da cam – Lương tri và Công lý”- Lâm Đồng 2023 (15/9 – 25/10/2023)…. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan trực thuộc Trung ương Hội thực hiện tốt, kịp thời nhiệm vụ được giao.

Đối với Công tác vận động nguồn lực, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam: Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp hội, Tạp chí Da cam Việt Nam đã nỗ lực tuyên truyền vận động, gắn với phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”. Công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân mang tỉnh bền vững hơn, tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, xông hơi, giải độc, chăm sóc nuôi dưỡng và thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ, tết và đột xuất cho nạn nhân… Kết quả vận động 6 tháng đầu năm 2023 đạt 318,947 tỉ đồng (Trong đó: Quỹ Trung ương đạt 5,265 tỉ đồng; các Trung tâm Bảo trợ xã hội là 55 tỉ đồng; Tổng vận động các địa phương là 313,626 tỉ đồng). Trong 6 tháng đầu năm, đã chi hỗ trợ chăm sóc, giúp đỡ cho NNCĐDC trên cả nước 291,830 tỉ đồng. Việc quản lý, sử dụng quỹ chặt chẽ, công khai, minh bạch, hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Để có được kết quả trên, các cấp hội đã nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm. Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội đã làm tốt công tác tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành để giải quyết các vướng mắc về chế độ chính sách đối với NNCĐDC. Công tác vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; tích cực mở rộng đối tượng, phạm vi vận động và hỗ trợ nguồn lực của các tổ chức, nhà hảo tâm.. tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng quỹ từ Trung ương Hội đến các tỉnh, thành Hội. Cả hệ thống chính trị đã có nhiều hoạt động chăm lo, giúp đỡ nạn nhân đạt kết quả tốt. Các tỉnh, thành hội thường xuyên duy trì tốt nền nếp công tác, chấp hành tốt quy chế, quy định về báo cáo, phản ánh tình hình kịp thời.

Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023: Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2023, trong đó trọng tâm là tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 62 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam; Tổ chức triển khai “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam” 8/2023; đặc biệt là, tổ chức thành công Đại hội V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội nghị cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng như: chuẩn bị nhân sự cho Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028; dự thảo sửa đổi Điều lệ của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam…

Đình Trọng