Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm công tác hội 26 tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XI

Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm công tác hội 26 tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XI

Sáng 7/9, tại tỉnh Phú Thọ, 26 tỉnh, thành Hội NNCĐDC/dioxin phía Bắc tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác hội lần thứ XI.

Dự Hội nghị về phía Hội NNCĐDC/dioxin có: Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội; đại diện Văn phòng, các ban, Tạp chí Da cam Việt Nam; đại diện lãnh đạo 26 tỉnh, thành Hội phía Bắc. Về phía tỉnh Phú Thọ có: ông Hồ Đại Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang của tỉnh Phú Thọ.

Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm công tác Hội các tỉnh, thành Hội NNCĐDC/dioxin 26 tỉnh, thành phía Bắc được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011 tại tỉnh Quảng Ninh, đến nay đã duy đã trải qua 11 năm với 10 lần hội nghị (năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không tổ chức). Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, qua các lần hội nghị, nhiều cách làm mới, sáng tạo, nhiều kinh nghiệm hay của các tỉnh, thành hội được chia sẻ, giúp các tỉnh, thành hội ngày càng gắn kết, hoạt động tốt và hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị thường niên của Hội NNCĐDC/dioxin 26 tỉnh, thành phố phía Bắc, đồng thời mong muốn sau Hội nghị này các hội sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức, hoạt động ổn định, hiệu quả, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam hiệu quả hơn.

Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm lần thứ XI, tập trung vào ba vấn đề chính: một là kinh nghiệm tổ chức, tham mưu với cấp ủy, chính quyền, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 43 – CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”; hai là những kinh nghiệm thành công và những khó khăn, thách thức trong xây dựng tổ chức hội cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; ba là vượt qua khó khăn của dịch bệnh Covid – 19, tiếp tục vận động nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân trong tỉnh hình mới.

Đối với việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 43 – CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tỉnh hội Hà Nam chia sẻ: Sau khi Chỉ thị 43 được ban hành, Tỉnh hội đã thực hiện và bám sát Hướng dẫn số 144/HD-TWH ngày 14/7/2015 của Trung ương Hội, chủ động báo cáo Ban Dân vận Tỉnh ủy và nhận được sự quan tâm, cho ý kiến của Ban Dân vận, từ đó Ban Chấp hành Hội đã tranh thủ xin ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, hướng dẫn cho các ủy viên Ban chấp hành Tỉnh hội nghiên cứu, thảo luận thống nhất nội dung đề xuất – giúp Ban Dân vận tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 29-TT/TU; Kế hoạch số 100/KH-TU; UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 2022/KH-UB để thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư, và Thông tư số 29-TT/TU của Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, Tỉnh hội đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố ban hành Thông tri – Kế hoạch triển khai thực hiện đến 109 Đảng bộ xã, phường, thị trấn. Tổ chức quán triệt cho 100% các chi ủy, chi bộ tại hội nghị Đảng bộ cơ sở, đến nay đã có 56/109 Đảng bộ xã, phường, thị trấn đã ban hành bằng văn bản đến các chi bộ để thường xuyên quán triệt, triển khai, thực hiện 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương.

Đối với kinh nghiệm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Thành hội Hải Phòng cũng chia sẻ: Kinh nghiệm của Thành hội là nắm bắt kịp thời các văn bản mới của Đảng, nhà nước và hướng dẫn của Trung ương Hội. Như Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 (tập trung vào điều 29, 30, 31 quy định về chế độ, tiêu chuẩn, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CĐHH); Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ liên quan đến NNCĐDC (từ điều 53 đến 59); Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Chính phủ ban hành kế hoạch quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2021-2030… Ngay sau khi các văn bản được ban hành, Thành hội Hải Phòng đã phối hợp, làm tham mưu, cụ thể hóa các vấn đề chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hội cấp quận, huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp. Cụ thể như, ngay sau khi Chính phủ ban hành Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 28/12/2021, Thành hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu với UBND Thành phố ban hành quyết định 370/QĐ-UBND để thực hiện quyết định của Thủ thướng, kế hoạch quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Khi Chính phủ ban hành quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020, Thành hội cũng tham mưu để Thành phố ban hành Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 18/12/2020 thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tận giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn Thành phố và văn bản số 546/UBND về chăm sóc, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam…

Về vấn đề thực hiện tốt công tác tuyên truyền, ý kiến của Tỉnh hội Bắc Giang cho biết: Để làm tốt công tác tuyên truyền, Tỉnh hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ rất sớm. Cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể đối với từng thời điểm, như để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cho ngày 10/8 có hiệu quả, Tỉnh hội đã chuẩn bị nội dung trình sang từ tháng 6. Ngoài ra, đối với các đợt tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam trong cả năm Tỉnh hội đều mời các cơ quan, báo đài trong tỉnh phối hợp tuyên truyền từ đó góp phần không nhỏ vào việc vận động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trong địa bàn tỉnh.

Đối với vấn đề vận động nguồn lực, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, Hội tỉnh Phú Thọ chia sẻ: Để công tác vận động đạt hiệu quả, Tỉnh hội luôn thực hiện sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự chỉ đạo nghiệp vụ thường xuyên của Trung ương Hội. Tỉnh hội luôn coi việc vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Hội. Các cấp hội trong tỉnh luôn chủ động tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của MTTQ và các cơ quan chức năng có liên quan, tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy chính quyền cùng cấp chỉ đạo các tổ chức, các nhân và nhân dân thực hiện tốt Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”… gắn với các phong trào thi đua của địa phương. Ngoài ra, Tỉnh hội còn chủ động liên hệ, liên kết với các Tổ chức, doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh vận động nguồn lực có hiệu quả. Cụ thể như: Tỉnh hội đã liên kết với Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Công đoàn ngành Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ gần 100 xe lăn cho NNCĐDC; liên kết với Công ty Cổ phần tập đoàn sữa quốc tế tổ chức đưa đón nhiều đợt cho trên 1.330 nạn nhân đi tham quan, giao lưu và tặng quà… với tổ số tiến trên 650 triệu đồng; ngoài ra, Tỉnh hội còn vận động các nhà chùa, phật tử, các nhà hảo tâm ủng hộ 115 chiếc giường cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 400 triệu đồng; đồng thời phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nạn nhân… Sau 15 năm toàn Hội đã vận động xã hội hóa, chi vận động tặng quà cho nạn nhân đạt trên 31 tỉ đồng, riêng trong nhiệm kỳ 2017-2022 toàn hội vận động và phối hợp trao quà trên 17 tỉ đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh đánh giá cao những ý kiến đóng góp, chia sẻ của các tỉnh, thành hội. Chủ tịch cũng nhấn mạnh, Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác hội 26 tỉnh, thành phố phía Bắc được tổ chức thường niên, luân phiên có ý nghĩa thiết thực, tại đây các tỉnh hội được chia sẻ, thảo luận và học hỏi những kinh nghiệm tiêu biểu trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Toàn hội từ Trung ương đến địa phương phải luôn chủ động, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa.

Chủ tịch cũng chỉ đạo, trước mắt, trong năm 2023, năm kết thúc nhiệm kỳ Đại hội lần thứ IV, toàn Hội cần tập trung thực hiện tốt một số trọng tâm công tác sau đây:

1- Tiếp tục làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” trong tình hình mới, phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của từng địa phương.

2- Tích cực chuẩn bị tốt đại hội nhiệm kỳ (đối với những tổ chức hội đến nhiệm kỳ đại hội hoặc chậm tổ chức đại hội); trong đó chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị về nội dung, đề án nhân sự bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực hội, Ban kiểm tra và Trưởng ban kiểm tra các cấp hội theo đúng hướng dẫn của Trung ương Hội và phù hợp với quy định và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, các quy chế làm việc tại các cấp hội và chuẩn bị tốt các mặt cho đại hội nhiệm kỳ của tổ chức hội cấc cấp.

3- Đẩy mạnh Phong trào thi đua “Vì Nạn nhân chất độc da cam” với hình thức, biện pháp thi đua phù hợp với tình hình bình thường mới trong phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời tổ chức tốt các hoạt động thi đua chào mừng đại hội nhiệm kỳ của các cấp hội, gắn với chào mừng Đại hội lần thứ V, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 và kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội (10/01/2004-10/01/2024).

4- Tích cực, chủ động trong vận động nguồn lực trong nước và quốc tế; tổ chức Chương trình nhắn tin năm 2023 bảo đảm hiệu quả, chất lượng cao. Thực hiện tốt, đúng quy định của pháp luật về quản lý Quỹ NNCĐDC/dioxin và các dự án do tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ. Tổ chức tốt nuôi dưỡng nạn nhân tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội, kết hợp hình thức nuôi dưỡng tại các Trung tâm và tại nhà; đẩy mạnh hỗ trợ vốn sản xuất, thăm hỏi giúp đỡ nạn nhân trong các dịp lễ, tết nguyên đán, dịp 27/7 và 10/8 …

5- Tích cực tham gia các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, các hội quần chúng trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7) và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8). Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp đã được ký giữa Hội NNCĐDC/dioxin với các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương.

Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm công tác hội 26 tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XI được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu. Đặc biệt, qua Hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành hội được giao lưu, học hỏi được nhiều kinh nghiệm hay, sáng tạo trong công tác xây dựng, tổ chức và hoạt động hội. Năm 2023, Hội nghị sẽ được Thành hội Hà Nội đăng cai tổ chức.

Đình Trọng