Hướng dẫn Đại hội nhiệm kỳ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các tỉnh, thành phố