Ký kết Chương trình Phối hợp hoạt động giữa Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, giai đoạn 2021-2026

Ký kết Chương trình Phối hợp hoạt động giữa Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, giai đoạn 2021-2026

Tham dự buổi làm việc, về phía Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 có Thượng tướng, PGS,TS Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701; các đồng chí đại diện Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Bộ Quốc phòng, Cục Chính sách, Cục Bảo vệ, Cục Đối ngoại,… Về phía Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội; đồng chí Trung tướng, PGS,TS Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Hội; ông Nguyễn Văn Khanh Phó Chủ tịch – Giám đốc Quỹ; đại diện các ban và Tạp chí Da cam Việt Nam thuộc Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh phát biểu tại buổi Lễ

Thay mặt Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh đã thông báo một số kết quả hoạt động nổi bật của Hội trong thời gian qua; một số kết quả phối hợp của Hội với Bộ Quốc phòng nói chung và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 nói riêng trong dịp kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam. Một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội NNCĐDC/dioxin trong thời gian tới.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu

Phát biểu tại buổi Lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam trong những năm qua; đặc biệt, sự phối hợp hoạt động giữa Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 và Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam trong dịp kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam. Đồng chí cũng khẳng định quan điểm của lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng như Ban Chỉ đạo 701 là coi trọng phối hợp, tạo mọi điều kiện để Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ khắc phục hậu quả CĐHH trong chiến tranh; xác định đây vừa là trách nhiệm vừa là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ đối với thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đồng chí nhấn mạnh việc thực hiện các nội dung trọng tâm, giải pháp đồng bộ để tăng cường sự phối hợp giữa Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 với Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam nhằm thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ trong công tác khắc phục hậu quả CĐHH sau chiến tranh ở Việt Nam. Nhất là việc huy động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho NNCĐDC.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh ký kết Chương trình phối hợp

Thượng tướng, Hoàng Xuân Chiến và Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh đã Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động hoạt động giữa Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, giai đoạn 2021-2026. Chương trình thống nhất các nội dung phối hợp chủ yếu sau:

1. Phối hợp tham mưu xây dựng các văn bản, quy định, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác khắc phục hậu quả CĐHH trong chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021-2026;

2. Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hợp tác quốc tế về khắc phục hậu quả CĐDC/dioxin;

3. Phối hợp tổ chức nghiên cứu khoa học, điều tra, đánh giá, khắc phục hậu quả CĐDC/dioxin;

4. Phối hợp đánh giá hiệu quả thực hiện các dự án khắc phục hậu quả CĐDC/dioxin đối với con người và môi trường;

5. Phối hợp tổ chức chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC;

6. Phối hợp tăng cường năng lực cho Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam.

Về tổ chức thực hiện.

1. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 giao nhiệm vụ cho Văn phòng 701 thực hiện vai trò là cơ quan đầu mối tham mưu tổ chức thực hiện các nội dung trong Chương trình phối hợp. Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì phối hợp tổ chức quán triệt, xây dựng các văn bản, quy định; tổ chức các hoạt động tuyên truyền; hợp tác quốc tế; quản lý công tác nghiên cứu khoa học và quản lý chuyên ngành các dự án.

2. Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam giao Ban Đối ngoại là đầu mối phối hợp; các ban, đơn vị thuộc quyền theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nội dung trong Chương trình phối hợp. Định kỳ hằng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, xác định các nhiệm vụ trọng tâm của năm tiếp theo.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ảnh về lãnh đạo của mỗi cơ quan để phối hợp chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Đại diện các cơ quan chụp ảnh lưu niệm

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao Chương trình Phối hợp. Đồng chí tin rằng Chương trình Phối hợp giữa Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 và Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam sẽ được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực.