Quyết định tổ chức đợt vận động ủng hộ Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” năm 2022 qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400)