Thư cảm ơn Đài Phát thanh – truyền hình các tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp sóng Chương trình giao lưu – nghệ thuật “Thắp lửa niềm tin”