Thư của Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam gửi cán bộ, phóng viên, nhân viên, cộng tác viên Tạp chí Da cam Việt Nam