Thư của Chủ tịch Nguyễn Văn Rinh gửi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, cộng tác viên Tạp chí Da cam Việt Nam nhân Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam