Tổ chức lớp tập huấn quản lý NNCĐDC cho Hội thành phố Huế

Tổ chức lớp tập huấn quản lý NNCĐDC cho Hội thành phố Huế

Ngày 14/4/2021, được sự tài trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) và Tổ chức Hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam của Hoa Kỳ (VNAH) phối hợp thực hiện lớp tập huấn thiết lập hệ thống quản lý thông tin nạn nhân chất độc da cam cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Huế.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Huế là đơn vị thứ 3 được tập huấn thiết lập hệ thống quản lý thông tin nạn nhân. Các lớp tập huấn trước đó được tổ chức cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế và của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Phạm Trương