Tuyên bố của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam về việc Tòa án của Pháp ở Evry quyết định không thụ lý các yêu cầu trong đơn kiện của bà Trần Tố Nga kiện các công ty hóa chất của Hoa Kỳ