Báo cáo kết quả vận động, chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam Tết Nguyên đán Nhâm Dần – 2022