Công văn 110/CV-TWH-TT về việc đẩy mạnh hoạt động nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” – 2020