Công văn gửi Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các tỉnh, thành phố

Công văn gửi Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các tỉnh, thành phố

Kính gửi: Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các tỉnh, thành phố

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2021), ngày 25/02/2020, Trung ương Hội đã có Tờ trình số 45 /TTr- TWH, gửi Ban Bí thư Trung ương Đảng xin ý kiến chỉ đạo nội dung hoạt động nhân dịp kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam.

Ngày 02/07/2020, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 12440-CV/VPTW, “Thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam”.

Nhằm giúp các tỉnh, thành Hội nắm chắc nội dung, chủ động xây dựng Kế hoạch năm 2021 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, Thường trực Trung ương Hội gửi kèm theo công văn này Tờ trình số 45 /TTr- TWH của Trung ương Hội và Công văn số 12440-CV/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng; đồng thời, đề nghị các tỉnh, thành Hội chú ý một số nội dung hoạt động như sau:

1- Các cấp Hội tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương; tuyên truyền sâu rộng về công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, gắn với đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Nội dung, hình thức tuyên truyền cần phong phú, sinh động, như: tuyên truyền miệng, trên báo, đài, xuất bản các ấn phẩm….

2- Tổ chức Hội nghị tôn vinh, biểu dương những tấm gương hội viên tiêu biểu, các nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt khó vươn lên; những người mẹ, người vợ tiêu biểu trong chăm sóc nạn nhân; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm,… quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân và có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng Hội.

3- Tổ chức điều tra nắm chắc số lượng, tình trạng bệnh tật của cháu, chắt nạn nhân (nếu có), trên địa bàn tỉnh để tổng hợp chung trong toàn quốc, báo cáo Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo chính sách cho các đối tượng trên (Thường trực Trung ương Hội sẽ hướng dẫn phương pháp tiến hành khảo sát, điều tra sau).

Căn cứ nội dung trên đây, các tỉnh, thành Hội chủ động tham mưu đề xuất, xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động theo đúng tinh thần các chỉ thị, hướng dẫn của trên, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế địa phương; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm. Quá trình triển khai xây dựng kế hoạch, cần trao đổi thông tin, liên hệ trực tiếp với đồng chí Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội, số máy: 0985391111 hoặc email: namdienvava@gmail.com./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh