Công văn số 100/TWH-TT về việc chỉ đạo các đơn vị phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam