Công văn số 111/HD-TWH-TT Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” giai đoạn 2016 – 2021 và khen thưởng nhân kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021)