Công văn số: 247/TWH – TT về việc xem Chương trình “Khát vọng vươn lên” và triển lãm ảnh trực tuyến trong dịp 10/8