Công văn số 347/CV-TWH về việc gia hạn Chương trình nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2021”