Công văn số: 5622-CV/TWĐTN-ĐKTHTN của Ban Chấp hành TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam